Wat is de rol van de kindercoach

Een kindercoach is vooral gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van het kind en helpt het kind bewust worden van zijn of haar kwaliteiten. Het proces is gericht op persoonlijke groei. Een coach begeleidt het kind bij het zelf ervaren en ontdekken wat beter werkt en helpt kinderen bij het vinden en formuleren van eigen antwoorden. De coach is een goed opgeleide en getrainde professional die op een methodische wijze het kind helpt te veranderen wat belemmert en te versterken wat stimuleert om bepaalde doelen te bereiken. Kinderen helpen zelf de verantwoordelijkheid te nemen om zo de regie te krijgen over hun eigen leerproces.

Wat kunt u van een kindercoach verwachten?

Een kindercoach:

 • Handelt vanuit een respectvolle houding en is integer
 • Gaat ervan uit dat het kind expert is over zichzelf
 • Coacht kinderen en jongeren om hun talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken
 • Houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van het kind
 • Stelt de behoeften en mogelijkheden van het kind centraal
 • Handelt vanuit absolute waardigheid; alles wat een kind zegt, doet, denkt of voelt, maakt het kind waardig
 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met het kind
 • Durft te confronteren, te spiegelen
 • Kan goed waarnemen en heeft een sterk inlevingsvermogen
 • Leert kinderen nieuwe vaardigheden vanuit hun eigen capaciteiten
 • Is in staat om goed te luisteren en door te vragen
 • Is onderzoekend en oplossingsgericht
 • Is alert op non-verbale communicatie (lichaamstaal)
 • Houdt de focus op het coachdoel
 • Is professioneel
 • Is zich bewust van de (gedeelde) verantwoordelijkheid
 • Heeft een visie op coachen en leren
 • Betrekt ouders actief bij het coaching-proces

Contact

Kindercoaching Oost-Nederland
Pikeursbaan 14
7213 BT GORSSEL
06 83 06 97 71
info@kcoost.nl
Neem contact op >>

Nieuws

Kom ook naar de Stiefmoederdag
Lees verder >>
Gemeenten worstelen met hoogte jeugdzorgbudget
Lees verder >>