Het traject

Het oriënterend gesprek

Kennismaken:
Dit eerste gesprek kan eventueel plaatsvinden bij u thuis. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders aangeven welke problemen zij ervaren en in welke mate. Ik kan dan ook kennismaken met uw kind. Tijdens ons gesprek geef ik uitleg over kindercoaching in het algemeen en licht ik mijn werkwijze toe. Mijn werkwijze vormt een leidraad binnen het traject en kan desgewenst aangepast worden aan de wensen van het kind en de ouders. Na het gesprek ontvangt u van mij een intakeformulier, dit formulier kunt u meenemen naar het intakegesprek.
Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. U beslist zelf of u uw kind wilt aanmelden voor een coaching-traject en of u een afspraak wilt inplannen voor een intakegesprek.

Het intakegesprek:

Tijdens het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het intakeformulier wordt besproken
  Op dit formulier staan o.a. praktische gegevens, reden van aanmelding, gezinssamenstelling, levensloop van het kind, medische gegevens, gegevens over school, gegevens over gedrag van uw kind, beleving van het kind, gegevens over de ontwikkeling van uw kind etc.
 • Ouders en het kind beter leren kennen en de coachvraag vanuit het kind in kaart brengen
 • Wederzijdse verwachtingen uitspreken
 • Bespreken wat ouders en het kind willen bereiken
 • Inzicht krijgen in de achtergrond van het kind
 • Duidelijk krijgen wat het kind als probleem ervaart en hoe de ouders het probleem ervaren
 • Voorlopig stappenplan bespreken
 • Uitleg werkwijze Kindercoaching Oost-Nederland
 • Vastleggen van het aantal bijeenkomsten of sessies en financiële aspecten
 • Evaluatiemomenten en duur van de sessies
 • Einddatum en nazorg
 • Vragen of twijfels bespreken
 • Gedragscodes (dossiervorming, geheimhouding, inzagerecht, respect, integriteit, verantwoordelijkheid, professionaliteit)

Vervolgsessies:

Naar aanleiding van het intakegesprek maak ik een Plan van Aanpak met daarin de voorgestelde werkwijze beschreven op hoofdlijnen.

Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen en waarom gaan we het doen met de gewenste doelen en resultaten.

Het traject bestaat in hoofdlijnen uit de volgende modules:
1. Leren omgaan met veranderingen
2. Wie ben ik?
3. Wat kan ik?
4. Wat wil ik?
5. En…. hoe pak ik het aan?

De modules zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan de behoeften en de wensen van uw kind en worden desgewenst maatwerk gemaakt. Bepaalde onderwerpen uit de modules versterken elkaar en kunnen tegelijkertijd worden ingezet afhankelijk van de situatie. Modules zijn dus niet afgebakend maar open.

Nadat u het Plan van Aanpak heeft goedgekeurd en getekend gaan we aan de slag.
U ontvangt naast het Plan van Aanpak onze samenwerkingsovereenkomst.

De coaching-sessies vormen het belangrijkste en meest diverse gedeelte van het coaching-traject. Tijdens deze sessies biedt de coach verschillende methodieken, instrumenten en handvatten aan om het gewenste doel te bereiken. (zie Instrumenten) Elke sessie duurt drie kwartier.

Tussenrapportages en evaluatie

U ontvangt na elke sessie een korte tussenrapportage (per mail). Zo kunt u het proces en alle veranderingen goed volgen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om tussentijds te evalueren samen met uw kind in een persoonlijk gesprek. Voordeel daarbij is dat er gesproken wordt mét het kind in plaats van over het kind.
Tijdens deze gesprekken kunnen we samen bespreken of we op de goede weg zijn en of de verwachtingen die u had nog overeenstemmen met het gewenste doel.

Eindrapportage of evaluatie (nazorg of follow-up)

Na de coaching-sessies ontvangt u een eindrapportage of u kunt kiezen voor een eindgesprek. Samen bespreken we hoe uw kind verder wil. Welke doelen uw kind heeft bereikt en welke perspectieven er zijn. Wat is er goed gegaan? Wat heeft uw kind nog nodig om verder te kunnen? Wat kan uw kind al zelf? Wat vond uw kind van de gesprekken? Welke ontwikkelingen heeft uw kind doorgemaakt? Hoe heeft uw kind de coach als persoon ervaren? Was er vertrouwen? Hoe was de samenwerking?
Na enkele weken neem ik contact met u op om te vragen hoe het gaat met uw kind. Soms hebben veranderingen tijd nodig. Kleine veranderingen, kleine stappen naar een groter doel, hebben naast tijd, ook rijping nodig. Al het geleerde moet inbedden en bezinken in het nieuwe systeem van: voelen, denken en doen. Het kan daarom zinvol zijn om na een aantal maanden nog twee sessies in te plannen om bepaalde onderwerpen nog eens te herhalen.

Contact

Kindercoaching Oost-Nederland
Pikeursbaan 14
7213 BT GORSSEL
06 83 06 97 71
info@kcoost.nl
Neem contact op >>

Nieuws

Kom ook naar de Stiefmoederdag
Lees verder >>
Gemeenten worstelen met hoogte jeugdzorgbudget
Lees verder >>