Leren omgaan met veranderingen

Als je het woordenboek openslaat en zoekt naar het woord verandering, dan krijg je de volgende synoniemen: omkeer, herzien, omslaan, wijzigen, ombouwen, omwerken, omschakelen, reorganiseren, vernieuwen, corrigeren, aanpassen, aflossen, omtoveren, vernieuwen.

De wereld om ons heen verandert doorlopend, deze veranderingen gaan steeds sneller en de impact van deze veranderingen wordt steeds groter. Deze veranderingen doen steeds meer beroep op onze flexibiliteit. Het meebewegen met dat wat er is. Hoe doe ik dat? Meeveren, meebewegen zonder mezelf te verliezen?

Veranderingen gaan gepaard met emoties. Soms met hele heftige emoties wanneer veranderingen diep ingrijpen. Dat kunnen stimulerende emoties zijn, zoals nieuwsgierigheid, blijdschap, maar ook storende of belemmerende emoties, zoals pijn, angst, boosheid of wantrouwen en wanhoop. Dan voelen we weerstand op veranderingen.

Waarom wil een mens veranderen? Of soms niet?
Waarom wil een mens iets leren? Of iets afleren?

Leren heeft altijd zin, het levert je iets op ...


Soms komen veranderingen van buitenaf, veranderingen waar je niet zélf voor hebt gekozen. Hoe ga je daarmee om? Wat levert je dat op?

Deze gebeurtenissen kun je niet veranderen, maar wel de wijze waarop je hiermee omgaat of hoe je hiernaar kijkt.

Een kindercoach helpt het kind bij het ontdekken wat het allemaal voelt, denkt en doet. Het kan zijn dat een kind in dergelijke situaties het denken, voelen en doen met elkaar verbindt.
We doen dit, bewust of onbewust, allemaal. Maar wanneer deze gedachten te negatief of te kritisch zijn en dus niet helpend, kunnen er nare gevoelens ontstaan, zoals boosheid, verdriet, zorgelijk of ongelukkig. Nu voelt iedereen zich wel eens boos, verdrietig of eenzaam, maar als deze gevoelens te lang aanhouden, is dat niet helpend. De kans is dan groot, dat je juist moeilijke situaties of uitdagingen uit de weg gaat. Je gaat het vermijden. Dan kom je in een negatieve spiraal en wordt het denken meer probleem-denken. Kinderen zijn gericht op de directe toekomst vooral in het hier en nu. Zo kan het probleem-denken hun alledaagse leven behoorlijk negatief beïnvloeden.

Van probleem-denken naar “ hoe kan ik het leven leuker” maken hoe doe je dat?

Samen met de kindercoach gaat het kind op onderzoek uit naar oplossingen en gaat experimenteren met deze nieuwe oplossingen:

 • Samen onderzoeken welke gedachten en overtuigingen het kind heeft
 • Verbanden zoeken tussen denken, voelen en doen
 • Bewijzen voor deze gedachten controleren en toetsten
 • Het ombuigen van negatieve gedachten naar positieve
 • Het veranderen van negatieve naar positieve gevoelens
 • Onderzoeken wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
 • In de praktijk oefenen met het nieuwe denken, voelen en doen
 • Nieuwe manieren ontdekken om problemen op te lossen
 • Regie nemen en zelf verantwoordelijk worden
 • Oefenen met gedragsverandering met behulp van o.a. ouders, docenten etc.
 • Succeservaringen opdoen en uitbreiden


Kleine veranderingen in gedrag of in denken leiden tot grote resultaten

Contact

Kindercoaching Oost-Nederland
Pikeursbaan 14
7213 BT GORSSEL
06 83 06 97 71
info@kcoost.nl
Neem contact op >>

Nieuws

Kom ook naar de Stiefmoederdag
Lees verder >>
Gemeenten worstelen met hoogte jeugdzorgbudget
Lees verder >>